Dagbok fra studietur

Gruppa foran monumentet over de 5 advokatene som ble drept i Atocha gata 24. januar, under overgangen til demokratiet. Advokatene jobbet for CCOO og var tilsluttet PCE.

Skrevet av Tone Sutterud, journalist og oversetter.

Søndag morgen åpner Henning Solhaug med en informativ gjennomgang av Spanias historie, om revolusjon, fascisme og folkelig motstand. Han forteller om den andre republikken, etablert i 1931, kuppforsøket i 1936 og den blodige krigen som general Francisco Franco erklærte seg som vinner av i 1939. Henning trekker trådene frem til i dag og viser hvordan denne første krigen mot fascismen har formet Europa og er en kamp som fortsetter den dag i dag.

Les videre

Studietur til Spania 2023

Vi inviterer fagforeningsaktivister og andre som er opptatt av fagbevegelse og antifascisme til studietur til Spania 9. til 15. september 2023.

Studieturen vil gi deltakerne mulighet til å sette seg den faglige og politiske situasjonen i Spania og hvordan 40-års fascistisk diktatur påvirket og påvirker det spanske samfunnet. Fascistiske og høyreekstreme partier har styrket seg også i Europa, og venstresida og fagbevegelsen er under press. Vi tror det er viktig å kjenne til fascismens historie for å mobilisere bredt mot dagens høyreekstreme partier.

Hvorfor studere Spania
Disse erfaringene er mer levende i Spania enn i andre europeiske land, både fordi de har hatt fascistisk regime i 40 år, og fordi ytre høyre og fascistene står sterkt i Spania i dag. Det nye venstre har også stått sterkt i Spania siden følgene av finanskrisen slo inn over landet, og deltar nå i en koalisjonsregjering med sosialdemokratene og den historiske venstresiden, som spilte en avgjørende rolle i kampen mot Franco Krigen i Spania 1936-39, kjent som den spanske borgerkrigen, ble starten på den andre verdenskrigen, hvor de internasjonale brigadene hvor blant annet i underkant av 300 nordmenn deltok. Likevel er nyere spansk historie og spansk politikk lite kjent og verdsatt i Norge, selv om landet også er nordmenns viktigste ferieland, i alle fall før Covid-19 pandemien førte til stengte grenser og reiserestriksjoner.

En Studietur utenom det vanlige
Dette er en studietur langt utenfor den alminnelige turistløypa og vil gi deltakerne mulighet for innblikk og kunnskap om sider i det spanske samfunnet, som vi sjelden hører om i norske media. Deltakerne får anledning til å møte eksperter på spansk historie og politikk, representanter for de to store fagorganisasjonene CCOO og UGT og bevegelsen Memoria Historica. Om det foregår utgravinger på dette tidspunktet, vil deltakerne få anledning til å besøke utgravningene og møte pårørende.

Den Spanske borgerkrigen
Da fascistene under ledelse av general Franco gjennomførte et mislykket statskupp etter at folkefronten vant valget i 1936, ble det starten på den spanske borgerkrigen. Etter nederlaget for de som forsvarte demokratiet, fulgte massehenrettelser av soldater og sivile, politikere, lærere, feminister og framfor alt fagforeningsaktivister. Franco-regimet fikk fortsette å undertrykke, fengsle og henrette demokrater og fagforeningsfolk selv etter fascismens nederlag i Europa, helt fram til overgangen til demokratiet i 1977.

Nyliberalistisk offensiv
Regimet falt som følge av omfattende streiker og sivil motstand, og i 1977 ble det gjennomført demokratiske valg og fagbevegelsen ble legalisert. Det ble også starten på en nyliberalistisk offensiv, med angrep på fagbevegelsen, omfattende privatiseringer, massearbeidsløshet og et voksende fattigdom. Med finanskrisa kom nye angrep på fagbevegelsen, med lønnsnedslag, antifagforeningslover og arbeidsløshet på nærmere 30 prosent.

Det historiske minnet
Fraværet av rettsoppgjør førte også til at de mer enn 150 000 sivile som ble henrettet og kastet i massegraver verken fikk oppreisning eller en verdig begravelse, men forsøkt glemt og gjemt. Pårørende til de som ble myrdet av fascistregimet, fikk heller ikke hjelp fra staten til å lete etter ofrene, slik FNs menneskerettighetskontor har krevd av den spanske regjeringen.

Bevegelsen for La Memoria Historica (det historiske minnet) vokste fram for å avdekke fascismens forbrytelser og hjelpe søsken, ektefeller, barn og barnebarn av forsvunnede å finne ut hva som skjedde med deres kjære, hvor de ligger begravet og åpne massegravene for å minnes ofrene og gi dem en verdig begravelse.

Praktisk informasjon om studieturen
Det har vært gjennomført åtte faglige studiereiser med siden 2013, i starten med deltakelse fra EL og IT Forbundet, og de tre siste med deltakelse fra fagforeningsmedlemmer fra flere forbund, og fra LO i Oslo.

Studieturen arrangeres 9. – 15. september 2023, og går til Madrid og Valencia.

Les videre

Studietur til Spania

På studieturen lærer deltakerne om hva som skjedde under borgerkrigen og arven etter det fascistiske diktaturet som gikk i oppløsning ved Francos død i 1975.

Vi ønsker å gi deltakerne et innblikk i følgene av det fascistiske opprøret, maktovertakelsen og 40 års fascisme i Spania. Det er viktig kunnskap i en tid hvor ultrahøyre og fascister er i framvekst i Europa og andre steder i verden.

HISTORISK BAKTEPPE 
Representanter for diktaturet og de som kjempet for demokrati ble enige om å legge fascismen bak seg og se framover. Det sikret en tilnærmet fredelig overgang til demokratiet, men glemte ofrene for fascismen, de 200 000 som ble drept av fascistene, de som måtte flykte og de som ble fengslet, torturert og forfulgt. Mange ønsker at det blir tatt et oppgjør med diktaturets ugjerninger, mens de som støttet eller skodde seg på diktaturet ikke ønsker det.

TEMA FOR TUREN 
Vi skal møte spansk fagbevegelse og forskere og frivillige som er engasjert i arbeidet for å ta tilbake det historiske minnet og hedre ofrene for fascismen. Turen går til Madrid, hvor vi skal ha møter med fagbevegelsen, representanter for frivillige organisasjoner (NGO-er) og historikere. Det er også lagt inn en dagstur til Guadalajara for å studere arbeidet med åpning av massegraver hvor francos ofre ble begravd. Åpningen av gravene blir utført av eksperter fra organisasjonen La Asociación para la Memoría Histórica (ARMH) som jobber for at Spania i dag ikke skal glemme det som skjedde og at familiene til ofrene skal få vite hva som skjedde med sine kjære.

Les videre

Virgilio Fernández, brigadist som kjempet for den spanske republikken, dør 100 år gammel

 

Fernández, brigadisten i den internasjonale brigaden under den spanske borgerkrigen, døde 100 år gammel i Mexico. Han kjempet mot fascismen og for den andre republikken i Spania. I 1936 var han medlem i kommunistenes ungdomsorganisasjon og vervet seg frivillig til å sloss i fronten mot Francos styrker.   

«Jeg var medlem i kommunistenes ungdomsgruppe siden jeg var 14 år. Når borgerkrigen brøt ut ba partiet oss om hjelp og jeg meldte meg uten å tenke over det. Jeg var nødt til å bistå med å vinne krigen, å forsvare landet mitt mot fascismen.» Fortalte Fernández til avisen Público under hans siste besøk i Spania i 2017. 

Virgilio Fernández deltok i de internasjonale brigadene under den spanske borgerkrigen. Foto Virgilios famile.

Les hele saken (på spansk) her

«De begravde ikke kropper, de begravde frø»

Det er barnebarna til ofrene for den spanske fascismen under Franco som fører kampen videre for at de ikke skal bli glemt.

image-3_444818.jpg

 

LEON, SPANIA: Ana Cristina Rodriguez er en av mange frivillige i den spanske organisasjonen AMRH, som er en spansk organisasjon som siden 2000 har lett etter forsvunne ofre for fascismen. Så langt er gravene til rundt 1.500 funnet.

– Cristina er et godt eksempel på våre frivillige og at historien om fascismens overgrep ikke blir glemt. Det finnes håp. Christina og mange unge mennesker i dette landet viser at det er sant det som ble sagt. Fascistene begravde oss, men glemte at vi er frø, sier Marco Gonzales, selv barnebarn av ett av ofrene for Franco-regimet.

På en kirkegård i den nordspanske byen Leon forteller Cristina historien bak det store minnesmerket som ble reist i 2010 til minne om de over 2.000 menneskene som ble lagt i massegraver på kirkegården i perioden 1936 til 1939, da Francos opprørsstyrker terroriserte byen. Mange av de som døde og ble begravd her ble mishandlet og torturert i konsentrasjonsleire. En av disse leirene, «San Marcos», ligger bare noen få hundre meters gange fra Leon sentrum.

Studietur

Tilhørere er norske tillitsvalgte på studietur for å lære mer om denne delen av den spanske historien.

– Mellom 1945 og 50 kjempet nye geriljasoldater i Leons åser for demokratiet. Mange dro i eksil, kom aldri tilbake, mange døde mens de forsvarte sine idealer, forklarer Cristina.

Artikkelen er skrevet av Knut Viggen og står på trykk i Nettverk, FriFagbevegelse.
Les videre her
Knut Viggen (tekst og foto)
knut.viggen@lomedia.no

Studietur til Spania våren 2020

Studieturen 2022 har et fullstappet program som gir deltakerne muligheten til å bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet. Studieturen arrangeres fra 24. til 30. september 2022.

Høyreekstreme og fascistiske partier vokser i Europa, USA og Latin-Amerika. Mye minner om perioden mellom de to verdenskrigene i det forrige århundret, da fascistene tok makten i land etter land, ved kupp eller invasjon.

Krigen mot fascismen
Borgerkrigen i Spania, eller krigen mot fascismen, varte i knappe 3 år og kostet mer enn en halv million mennesker livet, tvang en halv million i landflyktighet og hundretusener havnet i konsentrasjonsleirer. I 40 år var Spania en fascistisk stat, uten demokratiske rettigheter, en stat hvor voldelig undertrykking, drap og tortur var dagligdags. Lenge etter at Hitler og Mussolini var overvunnet, fortsatte Francos terrorregime. Hundretusener av sivile, forsvarere av demokratiet, fagforeningsaktivister, lærere og politikere på venstresida ble drept; torturert og henrettet, døde i konsentrasjonsleirer eller mistet livet under terrorbombingen av spanske byer. Mer enn 100 000 av ofrene ligger fortsatt i umerkede massegraver, 40 år etter La Transicion, overgangen til demokratiet.

Reisen
Turen går til Madrid og Alicante, hvor storparten av aktivitetene er lagt til Madrid. Dere får delta på møter med spansk fagbevegelse, politikere, forskere og aktivister, og dere får også innblikk i arbeidet med å lokalisere åpne og identifisere ofrene som fortsatt ligger i umerkede massegraver.

Deltakelse
Turen er fullbooket, 28 tillitsvalgte og engasjerte reiser fra ulike LO Forbund.

Har du spørsmål send en e-post til faglig.studitur@gmail.com

armhARMH17-9-1024x480