Studietur til Spania 2023

Vi inviterer fagforeningsaktivister og andre som er opptatt av fagbevegelse og antifascisme til studietur til Spania 9. til 15. september 2023.

Studieturen vil gi deltakerne mulighet til å sette seg den faglige og politiske situasjonen i Spania og hvordan 40-års fascistisk diktatur påvirket og påvirker det spanske samfunnet. Fascistiske og høyreekstreme partier har styrket seg også i Europa, og venstresida og fagbevegelsen er under press. Vi tror det er viktig å kjenne til fascismens historie for å mobilisere bredt mot dagens høyreekstreme partier.

Hvorfor studere Spania
Disse erfaringene er mer levende i Spania enn i andre europeiske land, både fordi de har hatt fascistisk regime i 40 år, og fordi ytre høyre og fascistene står sterkt i Spania i dag. Det nye venstre har også stått sterkt i Spania siden følgene av finanskrisen slo inn over landet, og deltar nå i en koalisjonsregjering med sosialdemokratene og den historiske venstresiden, som spilte en avgjørende rolle i kampen mot Franco Krigen i Spania 1936-39, kjent som den spanske borgerkrigen, ble starten på den andre verdenskrigen, hvor de internasjonale brigadene hvor blant annet i underkant av 300 nordmenn deltok. Likevel er nyere spansk historie og spansk politikk lite kjent og verdsatt i Norge, selv om landet også er nordmenns viktigste ferieland, i alle fall før Covid-19 pandemien førte til stengte grenser og reiserestriksjoner.

En Studietur utenom det vanlige
Dette er en studietur langt utenfor den alminnelige turistløypa og vil gi deltakerne mulighet for innblikk og kunnskap om sider i det spanske samfunnet, som vi sjelden hører om i norske media. Deltakerne får anledning til å møte eksperter på spansk historie og politikk, representanter for de to store fagorganisasjonene CCOO og UGT og bevegelsen Memoria Historica. Om det foregår utgravinger på dette tidspunktet, vil deltakerne få anledning til å besøke utgravningene og møte pårørende.

Den Spanske borgerkrigen
Da fascistene under ledelse av general Franco gjennomførte et mislykket statskupp etter at folkefronten vant valget i 1936, ble det starten på den spanske borgerkrigen. Etter nederlaget for de som forsvarte demokratiet, fulgte massehenrettelser av soldater og sivile, politikere, lærere, feminister og framfor alt fagforeningsaktivister. Franco-regimet fikk fortsette å undertrykke, fengsle og henrette demokrater og fagforeningsfolk selv etter fascismens nederlag i Europa, helt fram til overgangen til demokratiet i 1977.

Nyliberalistisk offensiv
Regimet falt som følge av omfattende streiker og sivil motstand, og i 1977 ble det gjennomført demokratiske valg og fagbevegelsen ble legalisert. Det ble også starten på en nyliberalistisk offensiv, med angrep på fagbevegelsen, omfattende privatiseringer, massearbeidsløshet og et voksende fattigdom. Med finanskrisa kom nye angrep på fagbevegelsen, med lønnsnedslag, antifagforeningslover og arbeidsløshet på nærmere 30 prosent.

Det historiske minnet
Fraværet av rettsoppgjør førte også til at de mer enn 150 000 sivile som ble henrettet og kastet i massegraver verken fikk oppreisning eller en verdig begravelse, men forsøkt glemt og gjemt. Pårørende til de som ble myrdet av fascistregimet, fikk heller ikke hjelp fra staten til å lete etter ofrene, slik FNs menneskerettighetskontor har krevd av den spanske regjeringen.

Bevegelsen for La Memoria Historica (det historiske minnet) vokste fram for å avdekke fascismens forbrytelser og hjelpe søsken, ektefeller, barn og barnebarn av forsvunnede å finne ut hva som skjedde med deres kjære, hvor de ligger begravet og åpne massegravene for å minnes ofrene og gi dem en verdig begravelse.

Praktisk informasjon om studieturen
Det har vært gjennomført åtte faglige studiereiser med siden 2013, i starten med deltakelse fra EL og IT Forbundet, og de tre siste med deltakelse fra fagforeningsmedlemmer fra flere forbund, og fra LO i Oslo.

Studieturen arrangeres 9. – 15. september 2023, og går til Madrid og Valencia.

Les videre

Studietur til Spania våren 2020

Studieturen 2022 har et fullstappet program som gir deltakerne muligheten til å bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet. Studieturen arrangeres fra 24. til 30. september 2022.

Høyreekstreme og fascistiske partier vokser i Europa, USA og Latin-Amerika. Mye minner om perioden mellom de to verdenskrigene i det forrige århundret, da fascistene tok makten i land etter land, ved kupp eller invasjon.

Krigen mot fascismen
Borgerkrigen i Spania, eller krigen mot fascismen, varte i knappe 3 år og kostet mer enn en halv million mennesker livet, tvang en halv million i landflyktighet og hundretusener havnet i konsentrasjonsleirer. I 40 år var Spania en fascistisk stat, uten demokratiske rettigheter, en stat hvor voldelig undertrykking, drap og tortur var dagligdags. Lenge etter at Hitler og Mussolini var overvunnet, fortsatte Francos terrorregime. Hundretusener av sivile, forsvarere av demokratiet, fagforeningsaktivister, lærere og politikere på venstresida ble drept; torturert og henrettet, døde i konsentrasjonsleirer eller mistet livet under terrorbombingen av spanske byer. Mer enn 100 000 av ofrene ligger fortsatt i umerkede massegraver, 40 år etter La Transicion, overgangen til demokratiet.

Reisen
Turen går til Madrid og Alicante, hvor storparten av aktivitetene er lagt til Madrid. Dere får delta på møter med spansk fagbevegelse, politikere, forskere og aktivister, og dere får også innblikk i arbeidet med å lokalisere åpne og identifisere ofrene som fortsatt ligger i umerkede massegraver.

Deltakelse
Turen er fullbooket, 28 tillitsvalgte og engasjerte reiser fra ulike LO Forbund.

Har du spørsmål send en e-post til faglig.studitur@gmail.com

armhARMH17-9-1024x480

STUDIETUR TIL SPANIA: ARVEN ETTER FRANCO

Bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet i møter representanter for spansk fagbevegelse, politikere forskere og aktivister. Vi ønsker tillitsvalgte og andre interesserte velkommen til å melde seg på studietur til Spania 30. mai til 5. juni 2019.

I førti år var Spania styrt av Franco-fascismen, helt fram til 1977, lenge etter Hitler og Mussolini var overvunnet. Borgerkrigen (1936-39) og det påfølgende fascistiske diktaturet fikk brutale konsekvenser for fagbevegelsen, venstresida og andre som forsvarte den demokratisk valgte regjeringen og republikken.

Mer enn 40 år etter «la transicion», overgangen til demokrati, er det fortsatt spor etter diktaturet. Franco og hans medløpere er hedret med gravplasser i kirker og monumenter, og fortsatt ligger mer enn 100 000 av fascismens ofre i umerkede massegraver spredt over hele Spania. Ved lokalvalgene i Andalucía i desember i fjor, fikk et høyre-ekstremistiske parti som er stolt over å bli kalt Francos etterfølgere 10 prosent oppslutning.

Etter overgangen ble landet styrt av nyliberalistisk økonomisk politikk, privatiseringer og deregulering av arbeidsmarkedet, med konkurser og massearbeidsløshet som følge. Etter finanskrisa har problemene knyttet til arbeidsløshet, angrep på faglige rettigheter og svekket velferd forverret seg.

arven

Les videre

SPANIA OG ARVEN ETTER FRANCO

Massearbeidsløshet, velferdskutt og angrep på demokratiske rettigheter preger dagens Spania. Hvordan påvirker 40 års fasciststyre dagens samfunn og hvilken rolle spiller de sosiale bevegelsene og fagbevegelsen i dagens Spania?

Vi inviterer et sammensatt panel bestående av Emilio Silva leder av Foreningen for gjenopprettelse av det historiske minnet, Pablo Sanchez Leon en anerkjent spansk historikker og Begoña del Castillo Perez fra en av Spanias største faglige arbeidstakerorganisasjoner Comisiones Obreras.

Møtet går på Spansk og Norsk.

Tid: Lørdag 13. oktober klokka 16.00
Sted: Jakobkirka i Oslo
Billetter: Globaliseringskonferansen 2018 Billetter

Innledere:

  • Pablo Sanchez Leon, professor i historie
  • Emilio Silva, leder av Foreningen for gjenopprettelse av det historiske minnet
  • Begoña del Castillo Perez, Europa-koordinator ved CCOOs internasjonale kontor

armh-_botas

Les videre