Eit hemmeleg liv

Siden store deler av Norge er nedstengt og henvist til hjemmekontor, med unntak av alle de som må dra på jobb for at samfunnet skal fungere, tenkte vi å anbefale dere en bok til jul, eller før jul. En bok som tar dere med tilbake til Spania og kampen mot fascismen.

Les videre

Faglig studietur utsatt på grunn av COVID-19

Omfanget av spredningen av koronaviruset og de mange berørte av Covid-19 gjør det dessverre umulig å gjennomføre turen som planlagt. Som arrangører er vi opptatt av deltakernes sikkerhet, og slik situasjonen er akkurat nå, er det verken mulig eller forsvarlig å gjennomføre studieturen til Madrid på det planlagte tidspunktet.

IMG_4774-2

Les videre

Studietur til Spania

Fra 21. til 27. mai 2020 reiser 25 tillitsvalgte og engasjerte på studietur til Madrid. De skal lære om  hva som skjedde under borgerkrigen og arven etter det fascistiske diktaturet som gikk i oppløsning ved Francos død i 1975.

img_4776.jpg

Vi ønsker å gi deltakerne et innblikk i følgene av det fascistiske opprøret, maktovertakelsen og 40 års fascisme i Spania. Det er viktig kunnskap i en tid hvor ultrahøyre og fascister er i framvekst i Europa og andre steder i verden.

HISTORISK BAKTEPPE 
Representanter for diktaturet og de som kjempet for demokrati ble enige om å legge fascismen bak seg og se framover. Det sikret en tilnærmet fredelig overgang til demokratiet, men glemte ofrene for fascismen, de 200 000 som ble drept av fascistene, de som måtte flykte og de som ble fengslet, torturert og forfulgt. Mange ønsker at det blir tatt et oppgjør med diktaturets ugjerninger, mens de som støttet eller skodde seg på diktaturet ikke ønsker det.

TEMA FOR TUREN 
Vi skal møte spansk fagbevegelse og forskere og frivillige som er engasjert i arbeidet for å ta tilbake det historiske minnet og hedre ofrene for fascismen. Turen går til Madrid, hvor vi skal ha møter med fagbevegelsen, representanter for frivillige organisasjoner (NGO-er) og historikere. Det er også lagt inn en dagstur til Guadalajara for å studere arbeidet med åpning av massegraver hvor francos ofre ble begravd. Åpningen av gravene blir utført av eksperter fra organisasjonen La Asociación para la Memoría Histórica (ARMH) som jobber for at Spania i dag ikke skal glemme det som skjedde og at familiene til ofrene skal få vite hva som skjedde med sine kjære.

Les videre

Virgilio Fernández, brigadist som kjempet for den spanske republikken, dør 100 år gammel

 

Fernández, brigadisten i den internasjonale brigaden under den spanske borgerkrigen, døde 100 år gammel i Mexico. Han kjempet mot fascismen og for den andre republikken i Spania. I 1936 var han medlem i kommunistenes ungdomsorganisasjon og vervet seg frivillig til å sloss i fronten mot Francos styrker.   

«Jeg var medlem i kommunistenes ungdomsgruppe siden jeg var 14 år. Når borgerkrigen brøt ut ba partiet oss om hjelp og jeg meldte meg uten å tenke over det. Jeg var nødt til å bistå med å vinne krigen, å forsvare landet mitt mot fascismen.» Fortalte Fernández til avisen Público under hans siste besøk i Spania i 2017. 

Virgilio Fernández deltok i de internasjonale brigadene under den spanske borgerkrigen. Foto Virgilios famile.

Les hele saken (på spansk) her

«De begravde ikke kropper, de begravde frø»

Det er barnebarna til ofrene for den spanske fascismen under Franco som fører kampen videre for at de ikke skal bli glemt.

image-3_444818.jpg

 

LEON, SPANIA: Ana Cristina Rodriguez er en av mange frivillige i den spanske organisasjonen AMRH, som er en spansk organisasjon som siden 2000 har lett etter forsvunne ofre for fascismen. Så langt er gravene til rundt 1.500 funnet.

– Cristina er et godt eksempel på våre frivillige og at historien om fascismens overgrep ikke blir glemt. Det finnes håp. Christina og mange unge mennesker i dette landet viser at det er sant det som ble sagt. Fascistene begravde oss, men glemte at vi er frø, sier Marco Gonzales, selv barnebarn av ett av ofrene for Franco-regimet.

På en kirkegård i den nordspanske byen Leon forteller Cristina historien bak det store minnesmerket som ble reist i 2010 til minne om de over 2.000 menneskene som ble lagt i massegraver på kirkegården i perioden 1936 til 1939, da Francos opprørsstyrker terroriserte byen. Mange av de som døde og ble begravd her ble mishandlet og torturert i konsentrasjonsleire. En av disse leirene, «San Marcos», ligger bare noen få hundre meters gange fra Leon sentrum.

Studietur

Tilhørere er norske tillitsvalgte på studietur for å lære mer om denne delen av den spanske historien.

– Mellom 1945 og 50 kjempet nye geriljasoldater i Leons åser for demokratiet. Mange dro i eksil, kom aldri tilbake, mange døde mens de forsvarte sine idealer, forklarer Cristina.

Artikkelen er skrevet av Knut Viggen og står på trykk i Nettverk, FriFagbevegelse.
Les videre her
Knut Viggen (tekst og foto)
knut.viggen@lomedia.no

Studietur til Spania våren 2020

Studieturen 2020 har et fullstappet program som gir deltakerne muligheten til å bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet. Studieturen arrangeres fra og med 21. mai til og med 27. mai 2020

Høyreekstreme og fascistiske partier vokser i Europa, USA og Latin-Amerika. Mye minner om perioden mellom de to verdenskrigene i det forrige århundret, da fascistene tok makten i land etter land, ved kupp eller invasjon.

Krigen mot fascismen
Borgerkrigen i Spania, eller krigen mot fascismen, varte i knappe 3 år og kostet mer enn en halv million mennesker livet, tvang en halv million i landflyktighet og hundretusener havnet i konsentrasjonsleirer. I 40 år var Spania en fascistisk stat, uten demokratiske rettigheter, en stat hvor voldelig undertrykking, drap og tortur var dagligdags. Lenge etter at Hitler og Mussolini var overvunnet, fortsatte Francos terrorregime. Hundretusener av sivile, forsvarere av demokratiet, fagforeningsaktivister, lærere og politikere på venstresida ble drept; torturert og henrettet, døde i konsentrasjonsleirer eller mistet livet under terrorbombingen av spanske byer. Mer enn 100 000 av ofrene ligger fortsatt i umerkede massegraver, 40 år etter La Transicion, overgangen til demokratiet

Reisen
Turen går til Madrid, hvor storparten av aktivitetene er lagt. Dere får delta på møter med spansk fagbevegelse, politikere, forskere og aktivister, og dere får også innblikk i arbeidet med å lokalisere åpne og identifisere ofrene som fortsatt ligger i umerkede massegraver.

Deltakelse
Turen er fullbooket, 25 tillitsvalgte og engasjerte reiser fra ulike LO Forbund. Prisen for turen er 17 000 kroner. Det vil bli utsendt en delfaktura på kr. 5000,- kort tid etter påmeldingsfristen er utløpt. Prisen dekker reise fra Gardermoen tur retur Madrid, møter, tolking og transport lokalt, hotell, frokost og 5 ganger lunsj og middag.
Har du spørsmål send en e-post til faglig.studitur@gmail.com

armhARMH17-9-1024x480